ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

“Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με έμφαση στα προϊόντα της Μέλισσας”
-Τρίτη 08/11/2022 (16.00-19.00) Διαδικτυακά
-Παρασκευή 11/11/2022 (16.00-19.00) Διαδικτυακά

Για περισσότερες Πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε τηλ. 22355770 ή 99871127, e-mail: savvasm@filagrogroup.com