«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» (30/06/2021)

***Please fill in the below registration form in LATIN CHARACTERS. Do not use Greek letters.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διοικητικούς Λειτουργούς, γραμματείς και υπεύθυνους γραφείου.
In case the seminar will be conducted online: Please declare the email (professional or personal) in which the invitation (link) for the Online Training Program will be sent to by the trainer. Each participant must declare different email.
Check Box for Adding Multiple Participants
(1). BANK OF CYPRUS - Account no.: 0194-12-006537 IBAN: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 BIC: BCYPCY2N (2). HELLENIC BANK - Account no.:121-01-013924-01 IBAN: CY25005001210001210101392401 BIC: HEBACY2N
The Cyprus Chamber of Commerce & Industry (CCCI) will process all the personal data you have provided for organizational and implementation purposes with regards to your registration to above mentioned event. You may find our events privacy notice for the processing of your data here https://ccci.org.cy/privacy-policy/#Event_Privacy_Notice . Online events can be recorded for post-conference streaming so that all registered attendees will be able to revisit the sessions and catch up with the talks they've missed. If you wish to receive information from the CCCI via e-mail (including updates for events, seminars, circulars, and news) please provide your consent. You have the right to withdraw your consent by using the unsubscribe option and/or through a written request to the CCCI by e-mailing dpo@ccci.org.cy