Ενημερωτική Εκδήλωση: Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο

 

***Please fill in the below registration form in LATIN CHARACTERS. Do not use Greek letters.

 

Ενημερωτική Εκδήλωση: Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο
By attending the Seminar, I authorize the organizers (CCCI/ EEN Cyprus and Department of Labor Inspection) to use my photographs for promotional purposes, such as on social media, the official website, and in printed materials. Unless you authorize the CCCI to keep your data for future communication, all information provided will be destroyed upon the conclusion of the event. You can withdraw your consent at any time by e-mailing chamber@ccci.org.cy. In addition to your right to withdraw your consent, you also have rights to access, modify, delete, restrict or oppose the processing of your data, which you may exercise through a written request to the CCCI by e-mailing chamber@ccci.org.cy. You also have the right to complain to the Office of the Commissioner for Personal Data Protection.